ترینو

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

اصول درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر چند اصل استوار است. تمامی اصول روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کنار یکدیگر کار می کنند تا در نهایت بتوانند افکار دردآور و تجربیات تلخ را از فرد دور کرده و یک زندگی سالم و سر زنده را برای او بسازند. در این مقاله به معرفی این پنج اصل با جزئیات پرداخته ایم.

بیشتر بخوانید: کاربردهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

اصول روش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش عبارتند از:

۱- پذیرش

پذیرش اولین اصل برای روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است. در این درمان، هیچ تلاشی برای تغییر دادن رخدادها یا شکل و شدت شرایط زندگی افراد نمی شود بلکه بیشتر به فرد می آموزند که با آغوشی باز این شرایط را بپذیرد. مثلاً در درمان اضطراب با استفاده از پذیرش و تعهد، به بیماران می آموزند که اضطراب را به عنوان یک حس (نه اختلال) بپذیرند و در مقابل آن مقاومت نکنند.

۲- ارتباط برقرار کردن با لحظه حال

روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با این هدف که بیمار بتواند احساسات و افکار اطراف خود را تجربه کند، از او می خواهند که با لحظه حال ارتباط برقرار کند. به بیان ساده، فرد باید در حال زندگی کند و نسبت به اتفاقات اطراف خود آگاه باشد و همچنین هر چیزی را در لحظه وقوع آن تجربه کند. این کار فرد را از غوطه ور شدن در مشکلات گذشته و نگرانی در مورد آینده نجات می دهد.

۳- پایبندی به ارزش ها

ارزش نهادن به اهداف مهم در زندگی یکی از کارهایی که بیمار باید به خوبی تمرین کند و در واقع یکی از اصول درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش است. پایبند بودن به ارزش های مشخص باعث می شود که فرد ارزش های خود را تحت تاثیر نظر دیگران انتخاب نکند و بداند که می خواهد چه باشد.

۴- اقدام همراه با تعهد

بعد از این که افراد ارزش های خود را به خوبی می شناسند حال زمان آن رسیده است که در مسیر احیا یا حفظ این ارزش ها گام های موثری را بردارند. مهم ترین مرحله برای حرکت به سوی این ارزش ها، متعهد بودن به این ارزش ها می باشد زیرا اگر فردی به ارزش های خود تعهد نداشته باشد، آن ها را رها خواهد کرد.

۵- خویشتنِ ناظر

خویشتن ناظر به این معناست که ما از تجربیات خودمان آگاهی کامل داشته باشیم بدون این که وابستگی به آن ها داشته باشیم یا این که منتظر رخ دادن یکی از آن ها باشید. بنابراین می توان گفت که خویشتن ناظر، یکی از اصلی ترین دلایل به وجود آمدن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است.

۶- گسستگی شناختی

روش های مربوط به گسستگی شناختی به ما کمک می کند تا عملکرد افکار ناخواسته یا دیگر رخدادهای شخصی خود را تغییر دهیم، نه این که سعی در تغییر شکل، تعداد وقوع یا حساسیت آن ها داشته باشیم. مثلاً شما می توانید یک فکر منفی را آنقدر بلند تکرار کنید تا تنها صدایی از آن برای شما باقی بماند، یا این که با مشاهده رخدادهای برونی (یعنی در نظر گرفتن یک شکل، اندازه، رنگ، سرعت یا قالب برای آن تفکر منفی) درمان شود.

تمرکز اصلی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی توسعه الگوهای عمل موثری است که با ارزش های منتخب شما در ارتباط باشد. از این نظر، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بسیار شبیه به رفتار درمانی سنتی می باشد بنابراین می توان از برخی تکنیک های رفتار درمانی در درون درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده کرد. این شش اصل، پیکره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را تشکیل می دهند.

بیشتر بخوانید: درمان اضطراب به روش پذیرش و تعهد