ترینو

درمان شناختی رفتاری اضطراب

درمان شناختی رفتاری اضطراب

درمان شناختی رفتاری (Cognitive-Behaviour Therapy) از موثرترین درمان ها برای درمان کوتاه مدت اختلالات افسردگی و اضطراب است. درمان شناختی رفتاری به اندازه ای برای درمان اضطراب موثر بوده که آن را «انقلاب شناختی» نامیده اند. اما درمان شناختی رفتاری اضطراب به چه صورت عمل می کند؟

بیشتر بخوانید: درمان اضطراب به روش پذیرش و تعهد

درمان شناختی رفتاری چیست؟

درمان شناختی رفتاری (CBT) یک روش روان درمانی به صورت کوتاه مدت است که بسیاری از متخصصان از آن برای آموزش بیماران استفاده می کنند. درمان شناختی رفتاری به معنای تغییر احساسات و رفتارهای بیماران از طریق تغییر الگوهای فکری و اعتقادات و باورهای آن ها می باشد. درمان شناختی رفتاری اضطراب موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

روند درمان با استفاده از درمان شناختی رفتاری به چه صورت است؟

هدف اصلی درمان شناختی رفتاری (CBT) اصلاح شیوه تفکر و رفتار افراد با هدف تغییر دادن احساسات افراد است. حال برای این کار، درمان شناختی رفتاری باید چند مرحله زیر را طی کند.

مراحل درمان شناختی رفتاری

 • شناسایی مشکلات بیمار
 • شناسایی افکار بیمار
 • از بین بردن افکار غیر منطقی در بیمار
 • به چالش کشیدن افکار و باورهای غیر معقول
 • واقعی تر کردن افکار بیمار
 • شناسایی و اصلاح کردن باورهای تحریف شده و اشتباه بیمار
 • قرار دادن تدریجی بیمار در معرض چیزهایی که از آن می ترسد
 • توقف ذهن خوانی
 • توصیف، پذیرفتن و درک درست و به جای قضاوت ها

بحث کردن بیمار و درمانگر در جلسات مختلف یکی از ملزومات درمان شناختی رفتاری است. در واقع بیمار باید پا به پای درمانگر پیش برود و حتی برای کمک کردن به روند درمان خود، مطالبی را یاد بگیرد.

درمان شناختی رفتاری اضطراب

درمان شناختی رفتاری (CBT) یکی از موثرترین درمان های موجود برای دو اختلال افسردگی و اضطراب است هر چند قادر به درمان کوتاه مدت اختلالات اسکیزوفرنی و دو قطبی نیز بوده است، اما تخصص آن اضطراب و افسردگی می باشد. درمان شناختی رفتاری برای درمان اضطراب سه مرحله اصلی را طی می کند.

مراحل درمان اضطراب با روش درمان شناختی رفتاری:

 • شناسایی ریشه اضطراب

شناسایی عواملی که منجر به مضطرب شدن شما در شرایط مختلف می شوند.

 • تغییر باورهای شما به عوامل مختلف

درمان شناختی رفتاری سعی می کند باورهای شما نسبت به عواملی را که منجر به اضطراب در شما می شوند تغییر دهد.

 • تحلیل نتایج مربوط به مراحل قبل

در این مرحله درمانگر نتایج و بازخورد مربوط به استفاده از دو گام قبلی را بر روی بیمار تحلیل می کند و درمان را تکمیل می کند.

اضطراب همانند استرس و افسردگی از جمله شایع ترین اختلالات در میان مردم هستند. اضطراب خصوصاً در میان نوجوانان و جوانان بسیار شایع است زیرا این افراد به مراحل حساس و سرنوشت سازی از زندگی از جمله کنکور، استخدام شدن و … می رسند که باعث بروز استرس و اضطراب در آن ها می شوند. درمان شناختی رفتار اضطراب تمامی این عوامل را شناسایی کرده و باورهای شما را نسبت به این عوامل تغییر می دهد تا در نهایت احساسات شما نسبت به آن ها تغییر کنند و دیگر با رو به رو شدن با آن ها مضطرب نشوید.

بیشتر بخوانید: کمالگرایی افراطی، عامل اضطراب