وبلاگ ترینو

برندینگ شخصی

برندینگ شخصی درباره داشتن نقشی فعال در زندگی است که منجر به تأثیرات مثبت بسیاری به واسطه ایجاد برند فرد در زندگی شخصی و اجتماعی وی می‌شود. برندینگ به فرد اجازه می‌دهد که بدون وابستگی به دیگران، زندگی شغلی و میزان درآمد خود را تحت کنترل داشته باشد و اثر ریسک‌های خرد و کلان از جمله تغییرات شاخص‌های کلیدی اقتصاد هر کشور بر جریان درآمدی فرد را به حداقل برساند. ایجاد یک برند شخصی معتبر بخش مهمی از فرآیند پیشرفت شغلی هر فردی است.

شما به واسطه برندینگ شخصی:

  1.  اعتماد همکاران و افراد دیگر را به خود جلب می‌کنید و به دور از استرس‌های عدم قطعیت شغلی، حوزه نفوذ خود در ارتباط با دیگران را گسترش می‌دهید. مردم زمانی که به شما اعتماد داشته باشند، حس راحتی در خصوص نحوه تصمیم‌گیری‌های شما دارند و با خیال راحت به شما اجازه خواهند داد که در خصوص نیازهای آنها تصمیم‌گیری کنید و تغییرات مورد نیازشان را ایجاد کنید.
  2. ارتباطات خود را در وهله اول در حوزه دیجیتال و سپس با حضور در ایونت‌ها و فضاهای کاری و غیر کاری موثر گسترش می‌دهید. ایجاد ارتباطات زمانی که برندینگ شخصی همراه شود، هزینه بسیار کمتری برای شما ایجاد می‌کند.
  3. اعتبار خود را در حوزه‌های تخصصی مدنظرتان میاد افراد جامعه گسترش می‌دهید و افراد می‌توانند هنگام نیاز در حوزه‌های خاص در اولویت بالا به شما رجوع کنند.
  4. اعتماد به نفس شما در ارائه آنچه بدان تخصص دارید را افزایش می‌دهد و شما را از تنش‌های ابهام در پاسخ به افراد دور می‌سازد.
    ————————-
    برند شخصی مجموعه‌ای متشکل از شور و اشتیاق، مهارت‌ها، اهداف و ارزش‌های هر فرد است و در نتیجه تلاش شخص برای تکامل خود ایجاد می‌شود. برندینگ شخصی از درون شما و آنچه بدان باور دارید ایجاد می‌شود. برندینگ شخصی در وجود خود فرد خلاصه می‌شود و فرد را از حرکت در مسیری که هم راستا با ارزش‌ها و باورهای او نیست در امان نگه می‌دارد.
    در بخشی از دوره جامع توسعه فردی شما فرآیند ایجاد برند شخصی را تحت تدریس و مشاوره دکتر بهنود الله‌وردی خواهید آموخت.

سرفصل های درس برندینگ شخصی

✅ چیستی و چرایی برندینگ شخصی
✅ مفاهیم و مدل‌های برندینگ شخصی
✅ مدل D4
✅ مراحل سفر به خویشتن
✅ برنامه‌ریزی شخصی
✅ تمرینات یافتن شور و اشتیاق درونی – Passion Plan
✅ کارگاه یافتن بهترین «من» و محدوده مطبوع – TSS
✅ کارگاه تدوین بیانیه برند شخصی – Elevator Pitch
✅ مدیریت تاچ پوینت ها و ردپای دیجیتال – Digital Footprint