وبلاگ ترینو

رفع تبعیض

عدم تبعیض

تبعیض، پدیده ایست که در شرایط کنونی کمی صحبت کردن درباره آن دشوار است. زیرا همه ما به گونه ای یا قربانی تبعیض هستیم یا خودمان گرفتار رفتارهای تبعیض آمیز. تبعیض زمانی شکل می گیرد که با افراد با موقعیت و توانایی های برابر، مزایای اجتماعی نابرابری داده می شود. بنابراین رفع تبعیض تبدیل به یک مسئله مهم در جهان شده است.

بیشتر بخوانید: دلایل بی تفاوتی اجتماعی در ایران

اگر به درون خودمان رجوع کنیم بسیاری از ما تمایل به رسیدن به جایگاه های اجتماعی مطلوبی هستیم که حاضر به تلاش برای به دست آوردن شایستگی های مورد نیاز آن نیستیم و این ریشه بسیاری از تبعیض های موجود در جامعه ماست.
جنسیت، نژاد، شرایط جسمانی، خانواده و غیره مواردی هستند که هیچ یک از ما نقشی در آن نداریم. وقتی به واسطه چنین مواردی مورد تبعیض واقع می شویم، باعث می شود نسبت به آنچه که هستیم احساس خوبی نداشته باشیم و این بزرگترین ظلمی است که به قربانیان تبعیض وارد می شود.

برای رفع تبعیض در جامعه باید تفکرات تبعیض آمیز خود را تغییر دهیم و از خودخواهی های خود دست بکشیم.

بیشتر بخوانید: وضعیت کیفیت زندگی در ایران