وبلاگ ترینو

فنون مذاکره از دیدگاه اسلام

فنون مذاکره از دیدگاه اسلام

بسیاری از افراد، سازمان ها، گروه های مذهبی، ایالت ها و حتی کشورها از فنون مذاکره اسلامی در مذاکرات خود استفاده می کنند و اصرار بر حفظ سنت و شریعت حتی در زمینه های کسب و کار دارند. فنون مذاکره از دیدگاه اسلام بر سه دسته کلی است که در این مقاله هر سه را تشریح کرده ایم.

بیشتر بخوانید: تکنیک های مذاکره تلفنی

هدف از مذاکره در اسلام

مهم ترین هدف از مذاکره در اسلام از بین بردن منازعات و خارج شدن از فضای اختلافات است. در عین حال که بیرون رفتن از این منازعات باعث امن تر شدن فضای سیاسی، اجتماعی و امنیتی مردم می شود، امتیازاتی را نیز برای مملکت اسلامی به دنبال خواهد داشت. بنابراین از نظر اسلام مذاکره ای جایز و موفقیت آمیز است که اسلام و جامعه اسلامی را به اهداف و منافع خود نزدیک تر کند. در طول تاریخ صدر اسلام نیز بسیاری از موارد مذاکره وجود دارد که از جمله مشهورترین آن ها مذاکره امام حسین (ع) با عمر سعد می باشد.

فنون مذاکره از دیدگاه اسلام عبارتند از:

۱- مصالحه (صلح)

صلح یکی از پرکاربردترین فنون مذاکره از دیدگاه اسلام است که بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان از آن به عنوان مهم ترین فن مذاکره یاد می کنند. در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) این گونه آمده است که «پاداش های بسیاری در انتظار افرادی است که صلح را در میان مردم برقرار می کنند». در حدیث های دیگری نیز آمده است که اهل بیت (ع) تاکید بسیاری بر استفاده از صلح به عنوان یک اصل مذاکره در اسلام داشته اند. منبع

۲- بحث (شورا یا مشورت)

یکی دیگر از فنون و اصول مذاکره از دیدگاه اسلام رعایت شورا در مذاکره می باشد. شورا به طور به این معناست که قبل از این که به یک تصمیم نهایی دست پیدا کنید، با هم مشورت نمایید. مزیت استفاده از اصل شورا در مذاکرات این است که شما از هم فکری استفاده خواهید کرد. اسلام یک دین مبتنی بر تعامل و ارتباطات است زیرا همواره بر استفاده از فنون مذاکره و شورا در میان امت خود تاکید داشته است. با این اوصاف، شورا یکی دیگر از فنون مذاکره از دیدگاه اسلام می باشد. منبع

۳- شریعت

شریعت به معنای رعایت کردن قوانین آشکار و کلامی اسلام می باشد. شریعت به عنوان یک اصل کلی، تمامی جنبه های زندگی روزمره مسلمانان از جمله امور مربوط به مذاکره را در بر می گیرد. به همین دلیل شریعت را به عنوان یکی از اصول اصلی مذاکره از دیدگاه اسلام می شناسند. رعایت کردن این اصل در مذاکره در اسلام بسیار اهمیت دارد زیرا باعث حفظ شدن استانداردهای اسلامی و عدالت اجتماعی خواهد شد.

مذاکره اسلامی یا همان مذاکره از دیدگاه اسلام مذاکره ای میان دو طرفی است که هر دو طرف از آموخته های اسلام در آن استفاده می کنند. همه قواعد مذاکره و فنون مذاکره از دیدگاه اسلام از حدیث های مکرر و کتاب قرآن گرفته شده اند بنابراین این فنون مذاکره نماینده قوانین اسلامی در مذاکره هستند. البته در قوانین اسلامی مذاکره تنها زمانی پذیرفته خواهد بود که در چارچوب قواعد و مقررات اسلامی (شریعت) باشد.

بیشتر بخوانید: فرمول مذاکره را بیاموزید