وبلاگ ترینو

آموزش و پرورش

وضعیت آموزش زبان در ایران (قسمت۲: از منظر آموزش و پرورش)

عملکرد بسیار ضعیف شیوه های تدریس زبان آموزش و پرورش و برنامه ریزی نامناسب برای تدریس زبان انگلیسی توسط مدیران این سازمان باعث خروجی بسیار ضعیف این سازمان در زمینه آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان در کشور شده است که شاید اصلی ترین دلیل ظهور این همه آموزشگاه زبان، همین امر باشد.

بیشتر بخوانید: وضعیت آموزش زبان در ایران (قسمت۱: از منظر آموزشگاه های زبان)

بهبود وضعیت آموزش زبان در ایران نیاز به بررسی موشکافانه و آسیب شناسی گسترده ای دارد. همه ما می دانیم که آموزش و پرورش ساعات ناکافی و محتوای نامناسب و غیر استاندارد درسی را برای آموزش دادن زبان انگلیسی به دانش آموزان ارائه کرده است و همین امر باعث کاهش انگیزه دانش آموزان برای یادگیری زبان شده است در ادامه به چند عامل دخیل در ناکارآمد بودن تدریس زبان از منظر آموزش و پرورش اشاره خواهیم کرد:

بیشتر بخوانید: معرفی برترین نرم افزارهای آموزش زبان انگلیسی

۱- پایین بودن سطح علمی معلمان

یکی از مواردی که سال ها مورد انتقاد کارشناسان بوده است پایین بودن درجه علمی معلمان زبان انگلیسی است. بسیاری از معلمانی که در آموزش و پرورش فعالیت می کنند مهارت های کافی و تسلط کافی را در زبان انگلیسی ندارند و قادر به تقویت زبان دانش آموزان نیستند.

۲- آموزش غیرکارشناسانه زبان

چند سال پیش یک طرح کارشناسانه بر این مبنا مطرح شد که بیاییم زبان انگلیسی را از دوران ابتدایی به دانش آموزان تدریس کنیم. اما این طرح با مخالفت مواجه شد. بسیاری بر این باورند که آموزش دادن یک زبان خارجی از اول راهنمایی یک روش غیرکارشناسانه و غیر استاندارد است.

۳- در آموزش و پرورش، زبان یک مهارت تلقی نمی شود

افرادی که وظیفه برنامه ریزی در آموزش و پرورش را بر عهده دارند زبان انگلیسی را یک مهارت نمی دانند در حالی که کارشناسان زبان انگلیسی معتقدند که این زبان باید به صورت یک مهارت پایه به دانش آموزان آموخته شود. یعنی زبان که آشنا نبودن با آن در کل دنیا بی سوادی محسوب می شود در آموزش و پرورش هنوز به عنوان یک مهارت پایه به رسمیت شناخته نشده است.

۴- درج مباحث غیر ضروری در کتب درسی

دیدگاه غیر کاربردی مولفان در تالیف کتب درسی زبان انگلیسی نیز یک مشکل بر سر راه آموزش و پرورش است. شاید فقدان مطالب کاربردی اصلی ترین مانع برای یادگیری زبان انگلیسی در نظام آموزش و پرورش باشد.

چرا آموزش و پرورش در آموزش زبان انگلیسی ناموفق بوده است؟

طبیعتاً فقدان چارچوب منظم و عدم برنامه ریزی مدون برای آموزش زبان انگلیسی اصلی ترین دلیل ناموفق بودن این سازمان برای رسیدن به اهداف خود در زمینه زبان می باشد. شاید دلیل این عدم برنامه ریزی در این سازمان، غلط بودن سیستم آموزشی باشد اما در هر صورت واضح است که آموزش و پرورش در آموزش زبان با شکست مواجه شده است.

عوامل یاد شده و چندین عامل ریز و درشت دیگر در افول عملکرد آموزش و پرورش برای آموزش زبان انگلیسی در سال های اخیر نقش داشته اند. عملکرد ضعیف برنامه ریزان آموزش و پروش، نگاه غیر کاربردی به تالیف مطالب مندرج در کتب درسی، عدم توانایی برخی معلمان و بسیاری از عوامل دیگر باعث شده است که ساعت تدریس زبان انگلیسی در مدارس جدی گرفته نشود و دانش آموزان برای رفع مشکلات خود مجبور شود به آموزشگاه های زبان مراجعه کند.

بیشتر بخوانید: چرا آموزش زبان در ابتدایی ممنوع شد؟