عدم تبعیض

عدم تبعیض

تبعیض، پدیده ایست که در شرایط کنونی کمی صحبت کردن درباره آن دشوار است. زیرا همه ما به گونه ای یا قربانی تبعیض هستیم یا…

همسر بیل گیتس کیست؟

همسر بیل گیتس کیست؟

ملیندا گیتس، همسر بیل گیتس را به عنوان یکی از قدرتمندترین زنان جهان می شناسند. ملیندا گیتس فعالیت های گسترده ای در رویدادهای خیریه در…