عدم تبعیض

عدم تبعیض

تبعیض، پدیده ایست که در شرایط کنونی کمی صحبت کردن درباره آن دشوار است. زیرا همه ما به گونه ای یا قربانی تبعیض هستیم یا…

کیفیت زندگی شهری

کیفیت زندگی شهری

مفهوم کیفیت زندگی شهری یکی از مفاهیمی است که امروزه به صورت جدی در برنامه ریزی و مدیریت شهری لحاظ می شود. هدف اصلی لحاظ…

همسر بیل گیتس کیست؟

همسر بیل گیتس کیست؟

ملیندا گیتس، همسر بیل گیتس را به عنوان یکی از قدرتمندترین زنان جهان می شناسند. ملیندا گیتس فعالیت های گسترده ای در رویدادهای خیریه در…