نشان کردن

دوره آموزشی برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC

پایان یافت
مدت دوره:
80 ساعت

تاریخ شروع:
سه شنبه 20 شهریور 1397
16:00

تاریخ پایان:
سه شنبه 09 بهمن 1397
20:00

شهر:
تهران

محله:
گیشا (کوی نصر)

مدرک:
دارد

برگزارکننده‌ی دوره

موسسه آموزش عالی مدت

زمان ثبت نام دوره به پایان رسیده است
مشاهده صفحه برگزارکننده
جدول قیمت ها
مهلت ثبت نام
قیمت (تومان)
تعداد
عموم
پنجشنبه 15 شهریور
4,000,000
پایان مهلت

برنامه تخصصي تربيت زوج درمانگر به روش PTC شامل دو الی سه دوره 20 هفته اي زوج درماني است. در دوره اول، اصول، مفاهيم و فنون زوج درماني به روش PTC، ضمن پرزنت جلسات تفصيلي درمان مشکلات و اختلافات زوجين، مشاهده نحوه به کار گيري فنون درماني و تحليل فرايندها و مکانيسم هاي زوج درماني به روش PTC؛ آموزش داده مي شوند. اين برنامه مستقيماً توسط آقاي دکتر بشارت برگزار مي شود. هدف اصلي اين برنامه، آماده سازي تخصصي و تجربي شرکت کنندگان در دوره به عنوان درمانگراني است که بتوانند روش PTC را به طور کامل و صحيح براي درمان مشکلات و اختلافات زوجين به کار بندند. اين دوره در يک بازه 20 هفته اي، هر هفته يک بعد از ظهر به مدت 4 ساعت برگزار مي شود. هر دوره تربيت زوج درمانگر PTC از 15 شهريور شروع مي شود و عمدتاً بر اساس تقويم دانشگاهي ادامه مي يابد. تذکر: گذراندن دوره کارگاه آموزشي درمان رفتاري- سيستمي- تحليلي اختلال هاي اضطرابي، وسواسي و نشانه هاي بدني (دوره هاي قبلي) يا دوره 20 هفته اي جديد برنامه تخصصي تربيت درمانگر PTC براي اختلال هاي اضطرابي، وسواسي و نشانه هاي بدني به صورت همزمان براي شرکت در اين دوره تخصصي تربيت زوج درمانگر الزامي است. توجه: برنامه دوره های بعدی تربيت زوج درمانگر PTC متعاقباً اعلام مي شود.

دکتر محمدعلی بشارت

آقای محمدعلی بشارت دارای مدرک فوق دکتری سکس تراپی از دانشگاه لندن می باشند.

آدرس: تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»

دوستان خود را دعوت کنید