نشان کردن

دوره آموزشی ممیزی و تربیت مشاور 9001

پایان یافت
مدت دوره:
18 ساعت

تاریخ شروع:
جمعه 06 مهر 1397
08:00

تاریخ پایان:
جمعه 13 مهر 1397
14:00

شهر:
تهران

مدرک:
دارد

جدول قیمت ها
مهلت ثبت نام
قیمت (تومان)
تعداد
هزینه دوره
جمعه 06 مهر
388,000
پایان مهلت

 

 • مروری بر الزامات استاندارد
 • نقش مشاوران در پیاده سازی استاندارد
 • فرایند استقرار استاندارد تا اخذ گواهینامه
 • روش های آنالیز شکاف (Gap Analysis) سیستم مدیریت کیفیت در سازمانها
 • مطالعه مستندات مورد نیاز استاندارد
 • آموزش چگونگی نگارش مستندات استاندارد و طراحی نظام مدیریت کیفیت
 • آشنایی با تکنیکهای مذاکره و برگزاری جلسات
 • آشنایی با تکنیکهای تجزیه و تحلیل داده ها
 • نگرش اجمالي بر نيازمنديهاي استاندارد ISO 9001:2015
 • مباني و اصطلاحات مميزي داخلي كيفيت
 • اهداف مميزي
 • انواع مميزي
 • اصول مميزي
 • تهيه برنامه مميزي
 • فنون مميزي
 • رفتار و نگرش مميز
 • تهيه چك ليست هاي انجام مميزي
 • عدم انطباق و نحوه گزارش نويسي
 • روش انتخاب مميزين و مراحل انجام مميزي شخص سوم جهت اخذ گواهينامه
 • قواعد و اصول روانشناسي مميزي

 

آدرس: تهران دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی (تقاطع ولیعصر و نیایش)

دوستان خود را دعوت کنید