نشان کردن

دوره آموزشی زبان بدن

پایان یافت
مدت دوره:
32 ساعت

تاریخ شروع:
سه شنبه 22 خرداد 1397
16:30

تاریخ پایان:
سه شنبه 09 مرداد 1397
20:30

شهر:
تهران

محله:
جردن

مدرک:
دارد

برگزارکننده‌ی دوره

دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی

زمان ثبت نام دوره به پایان رسیده است
مشاهده صفحه برگزارکننده
آدرس: تهران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی، ایران

دوستان خود را دعوت کنید