نشان کردن

دوره آموزشی مدل تعالی سازمانی

پایان یافت
مدت دوره:
12 ساعت

تاریخ شروع:
چهارشنبه 20 تیر 1397
08:00

تاریخ پایان:
پنجشنبه 21 تیر 1397
14:00

شهر:
مشهد

مدرک:
دارد

برگزارکننده‌ی دوره

شرکت کاوشگران بهبود کیفیت

زمان ثبت نام دوره به پایان رسیده است
مشاهده صفحه برگزارکننده
جدول قیمت ها
مهلت ثبت نام
قیمت (تومان)
تعداد
10نفر اول
یکشنبه 17 تیر
400,000
پایان مهلت
اعضای باشگاه مشتریان شرکت
یکشنبه 17 تیر
350,000
پایان مهلت
عموم
یکشنبه 17 تیر
500,000
پایان مهلت

تعالی یا سرآمدی چیست؟
مطالعات و تحقیقات انجام شده در این حوزه
خواستگاه مدل تعالی سازمانی
معرفی مفاهیم بنیادین و اصول ارزشی تعالی سازمانی
معرفی منطق ارزیابی سازمانهای متعالی و سرآمد
تفکر راداری و تاثیر آن در مدیریت برجسته کسب و کار
چرا سازمانها به مدل مدیریتی نیاز دارند؟
معرفی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM
گزارش وضعیت تعالی سازمان در ایران
معرفی معیارهای مدل تعالی سازمان 2013:EFQM
بررسی چند نمونه و کیس ایرانی

دکتر حمیدرضا خدمتگذار

دکترای مدیریت
17سال سابقه اجرایی
عضو موسسه تمدن سازمانی میرسپاسی
ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی
ارزیاب ارشد جایزه مدل تعالی منابع انسانی

آدرس: مشهد- شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمالشرق

دوستان خود را دعوت کنید