نشان کردن

دوره آموزشی تقویت مهارت مصاحبه گری بر اساس تکنیک CBBI(مصاحبه رفتاری مبنی بر شایستگی)

پایان یافت
مدت دوره:
16 ساعت

تاریخ شروع:
سه شنبه 29 خرداد 1397
08:00

تاریخ پایان:
چهارشنبه 30 خرداد 1397
16:00

شهر:
تهران

محله:
ونک

مدرک:
دارد

برگزارکننده‌ی دوره

انجمن مدیریت منابع انسانی

زمان ثبت نام دوره به پایان رسیده است
مشاهده صفحه برگزارکننده
جدول قیمت ها
مهلت ثبت نام
قیمت (تومان)
تعداد
اعضای انجمن
دوشنبه 28 خرداد
510,000
پایان مهلت
سایرین
دوشنبه 28 خرداد
600,000
پایان مهلت

آشنایی با رویکردهای مختلف مصاحبه گری و شناسایی نقاط قوت و ضعف هر یک
آشنایی با مفهوم شایستگی و نحوه استخراج شایستگی ها و بررسی مدل های مختلف شایستگی سازمان های معتبر با مصادیق رفتاری
آشنایی با کانون های ارزیابی و ابزارهای مختلف آن و درک جایگاه ابزار مصاحبه در کانون ارزیابی
آشنایی با انواع سوالات مصاحبه و اینکه سوالات مصاحبه را چگونه استخراج کرده و طرح نماییم
آشنایی با ساختار مصاحبه، بایدها و نبایدها از شروع تا پایان مصاحبه
چگونه اطلاعات حاصل از مصاحبه را درجه بندی نموده و امتیاز دهیم
تسلط بر طراحی سوالات به ازای هر یک از شایستگی ها از طریق تمرین گروهی و نمایش فیلم های کاربردی
تسلط بر طراحی سوالات به ازای هر یک از شایستگی ها از طریق تمرین گروهی

 

مهندس امین پارسا

مدیر کانون های ارزیابی جذب، توسعه و شناسایی استعدادها

آدرس: ساختمان شماره2سازمان مدیریت صنعتی مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی

دوستان خود را دعوت کنید